Conferència CCCB #BCNvsODI

bcnvsodi

Aquesta setmana s’han realitzat unes jornades al CCCB sobre les xarxes socials i el discurs de l’odi en aquestes. Des de el Casal i més concretament l’Espai Tecnològic Comunitari on treballem diàriament amb les TIC i la xarxa, ens va semblar important assistir-hi per estar  assabentats del ideal que hi ha en aquest àmbit a nivell internacional, tenint en compte l’ampli ventall de situacions de risc, no exepmtes de polèmica, que aquest àmbit ha generat els últims anys, amb la irrupció de eines com snapchat, twitter o instagram.

Així doncs, la conferència es va iniciar mencionant el desagradable succés del cartell i eslògan publicitari de cert corrent idealista, a Espanya, que no mencionarem, i que va emmarcar un autobús públic.

Com a introducció d’aquestes jornades es presenten les xarxes socials com a principal focus d’expressió a nivell social. Ens qüestionem doncs, si poden fer-se servir per lluitar contra els missatges d’odi (homofòbia, sexisme…). Sovint, trobem que a través de les pròpies xarxes es donen successos que per altre banda, i malauradament, també són d’odi. La restricció de les xarxes socials, també pot suposar la limitació de la llibertat d’expressió. Així doncs, trobem que la llibertat d’expressió no és absoluta, pot entrar en conflicte amb la dignitat humana i el dret a la no discriminació.

A mode de resum, van exposar tres maneres de pensar quant al tractament i control de la informació i els missatges a la xarxa. Per una banda, Gavin Phillipson va esmentar 10 principis que fonamenten els principals conflictes que es donen a la xarxa, alguns d’ells són: 1)La qüestió sobre el propòsit de les lleis antidiscurs d’odi (llei simbòlica d’una societat civilitzada), 2)Les lleis sovint no són iguals per a tots, no es penalitza d’igual forma tots els delictes a la xarxa, entre d’altres molt interessants que podeu veure al vídeo de la conferència. I l’antropòloga Olga Jubany que ha estudiat l’activitat i conflictes d’un bon nombre de persones que han experimentat a través de la xarxa. Per acabar, l’Eric Heinze exposa la controvèrsia de la restricció o limitació en les xarxes, potser si restringim la llibertat d’expressió sigui més difícil detectar aquells usuaris o mecanismes que vulneren la dignitat humana.

Per tancar la sessió, una re nombrada bloguera Laurie Penny va exposar la seva pròpia experiència fent reflexió en la importància de mesurar o controlar tot allò que es comparteix a les xarxes.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s