About

L’Espai Tecnològic Comuntari és un projecte que promou l’us de les TIC per sensibilitzar a la població del barri del Raval, vers la participació ciutadana i la transformació de l’entorn, a través d’una propsta d’apoderament digital, de treball en xarxa amb altres entiats i agents del territori. Desenvolupa d’accions i tallers adreçades al veinatge (infants, joves, adults i gent gran) que giren entorn els seus interessos i motivacions personals.

Advertisements