La Gresca

L’Espai Tecnològic Comunitari arrenca de nou una nova aposta per fer comunitat, promovent de nou l’experiència d’aprenentatge servei, Joves Reporters. En aquesta ocasió amb participants dels projectes del Casal dels Infants (Casal Jove Atlàs i la Xarxa d’Accés al Treball) així com dos joves vinculats al mateix punt òmnia.

L’experiència portarà als joves a treballar aspectes socials, visibilitzar la tasca social que fan determinats col·lectius en barris de Barcelona i la seva àrea metropolitana i generar a través de la fotografia una exposició efimera a l’espai públic, que mostri a través dels seus ulls la eralitat de seu entorn, les seves expectatives de futur tot trencant amb els estereotips i perjudicis que sovint hi ha al voltant d’aquest conxtextos i la gent que en ell hi viu.

La voluntat de la proposta es poder incopporar en el teixit urbà altres mostres d’art que convisquin amb el veïnantge, dins els espais públics.El primer reportatge d’aquest grup de joves està dedicat a La Gresca, una petita i a l’hora gran entitat del barri del Pont Vell / Tiaa i Quatre Cantons de Ripollet, que intervé amb la població en risc des de fa ja 23 anys, atenent als infants, els joves i les seves famílies sense oblidar la resta del veïnatge i el treball en xarxa amb el teixit d’entitats que intervenen al mateix barri.

Per això fa ús de un model d’intervenció participatiu, que contempla que famílies ateses per la entitat formin part de la junta directiva, per poder prendre decisions sobre que i com cal intervenir per transformar el barri.

Advertisements

Joves Reporters

Joves, del barri del Raval vinguts d’arreu del món participen en un projecte audiovisual per sensibilitzar i trencar els estereotips negatius del barri.

Coneguts com a joves  Reporters, treballen a través de la fotografia la bellesa interna del barri del Raval, amb l’objectiu de abordar mitjançant les TIC’s temes vinculats amb l’àmbit social del seu interès.

El projecte promogut des del Espai Tecnològic Comunitari, es troba dirigit per la futura pedagoga Valery Montoya, alumna en pràctiques de la Universitat de Barcelona, i en ell hi participen 7 joves participants vinculats al projecte d’inserció de la XAT així com al Casal Jove Atlàs i al propi Espai Tecnològic.

L’objectiu final del procés participatiu es ajudar a transformar un espai abandonat del barri amb un collage partcipatiu que mostri la gent i les històries del barri.

Entrevista a l’Associació Mujeres Pa’lante

L’equip de Joves Reporteres dels Institut Milà i Fontanals presenta l’Associació Mujeres Pa’lante de l’Hospitalet del Llobregat. Una entitat petita que fa una gran tasca social al barri de Collblanc la Torrassa, especialment amb el col·lectiu de dones migrades.

Educadors de carrer a ciutat Vella

Els educadors de carrer són un equip de persones que treballen a l’espai públic per prevenir i abordar els conflictes de convivència, donar suport als joves i acompanyar-los en les seves dubtes formatives, socials i altres necessitats que no saben com resoldre o on dirigir-se per informar-se’n.

La Directa, un mitjà per la transformació social

Joves Reporters, és un projecte d’aprenentatge servei que fomenta l’anàlisi crític i constructiu de la realitat, desperta l’interès pels aspectes socials i els valors de la ciutadania, tot fomentant la participació juvenil en pro al canvi, la defensa de drets i el compromís social.

En aquesta ocasió l’equip de joves reporteres entrevisten a en David Bou, un dels impulsor de la Directa, un mitja de comunicació alternatiu.